REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA w obozie LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP

1. Organizatorem obozu Lucciola LRC jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490, REGON: 122279281.

2. Obóz Lucciola LRC odbędzie się w Cieszanowie w dniach: 13-17 sierpnia 2023r.

3. Uczestnictwo w obozie jest niepłatne.

4. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:

• Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.

• Ilość miejsc jest ograniczona. W obozie może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, nie wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.

• Wyłonienie uczestniczek nastąpi na podstawie wysłanych zgłoszeń.

• Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://lucciola.cieszfanow.pl/

5. ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP:

• Obóz Lucciola LRC odbędzie się w dniach od 13-17 sierpnia 2023 w Cieszanowie.

• Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet.

• Zajęcia będą się odbywały codziennie przez 5 dni obozu.

• Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu.

• Zajęcia będą obejmowały naukę gry na instrumentach: gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja i naukę śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu.

• Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu muzycznego.

• Organizator zapewnia wszystkim uczestniczącym w obozie, czyli organizatorkom, nauczycielkom oraz wolontariuszkom 6 noclegów i jeden posiłek dziennie (obiad) między zajęciami.

• W ostatnim dniu obozu (czwartek) odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią uczestniczki obozu.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu. • Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie trwania obozu.

• Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów- na wszystkich polach eksploatacji.

• Uczestniczki zobowiązują się dbać o powierzony sprzęt muzyczny.